Profesjonalne usługi sprzątania w zamówieniach publicznych

Sektor usług sprzątania odgrywa coraz większą rolę w zamówieniach publicznych. Świadczy o tym fakt, iż są obecne w corocznych budżetach. Stąd bardzo ważny jest odpowiedni dobór wykonawcy do tego rodzaju usług.

Dobrze funkcjonujący szpital, to nie tylko taki, który opiekuje się setkami chorych. Tak samo ważne jest to, aby taka placówka była czysta i bezpieczna dla pacjentów. Palcówki oświaty również wymagają odpowiednich warunków odpowiednio dostosowanych do zaleceń BHP.

Profesjonalnych firm sprzątających wymagają również jednostki administracji rządowej i samorządowej. Skala potrzeb obecności wyspecjalizowanych firm odpowiadających za utrzymanie czystości pokazuje, jak ważną rolę w zamówieniach publicznych odgrywa sektor usług utrzymania czystości.

Zamówienia publiczne najczęściej kojarzą się z wydatkami na infrastrukturę. Nie jest ot jednak jedyny obszar. Nie mniej istotnym są usługi sprzątania. To od jakości tych usług zależy bezpieczeństwo pacjentów w szpitalach, dzieci w szkołach i pracowników w jednostkach administracji publicznej.

Wybór właściwego wykonawcy, który będzie świadczył usługi profesjonalnego utrzymania czystości jest głównym zadaniem zamawiającego, który ogłasza dany przetarg. To od jego wiedzy i umiejętności doboru odpowiednich narzędzi w dużej mierze zależy przyszły stan tysięcy placówek użyteczności publicznej.

„Rola profesjonalnych usług utrzymania porządku w ramach zamówień publicznych jest niepodważalna – są one podstawowym gwarantem bezpieczeństwa i zapewniają odpowiednią jakość w tysiącach szkół, szpitali czy obecnych w każdej miejscowości placówkach administracji. Zapewnienie higieny w budynkach użyteczności publicznej jest szczególnie trudne, a niewielka i niewykwalifikowana kadra nie gwarantuje wysokiego standardu. To dlatego wybór wykonawcy profesjonalnych usług porządkowych przez zamawiającego staje się nie mniej ważny, jak w przypadku dużych inwestycji infrastrukturalnych” – mówi Marek Kowalski, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.