Obiekty komercyjne – firma zewnętrzna czy pracownicy etatowi?

Od kilku lat na rynku nieruchomości dominuje tendencja outsourcingu usług sprzątania. Aktualnie większość obiektów handlowych korzysta z profesjonalnych firm sprzątających. które dbają o dobór odpowiednich metod i produktów do rodzaju obiektu.

Ważne jest aby zapewnić w godzinach otwarcia obiektu tzw. serwis dzienny, który ma tylko za zadanie podtrzymać czystość w obiekcie. Nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić, że w centrum handlowym w ciągu dnia nie będzie pani sprzątającej, która sprzątnie łazienki, czy na bieżąco usunie plamy po rozlanym napoju. Pełne sprzątanie odbywa się poza godzinami otwarcia takiego obiektu. Są to mało komfortowe godziny pracy i pracownicy etatowi mogą się na to nie zgodzić – w przeciwieństwie do profesjonalnej firmy sprzątającej.

Należy podkreślić iż firma zewnętrzna zapewni ciągłość prac. Jest to zaleta ze względu na dużą rotację pracowników liniowych. Profesjonalna firma sprzątająca posiada możliwość przesunięcia lub oddelegowania innego pracownika, aby usługa został wykonana należycie.

Tak samo ważnym elementem jak jakość usług jest sposób w jaki zachowuje się pracownik. Jest to o tyle istotne, że jest to osoba, którą zarządza firma zewnętrzna a nie administrator budynku. Dobrze przeszkolony pracownik będzie wykonywał swoje czynności tak, że on będzie niewidoczny, ale jego praca – tak. Pracownik taki powinien być czysto i schludnie ubrany (w przypadku firm sprzątających często są to firmowe ubrania) oraz wykonywać swoje prace szybko i sprawnie. Jeśli pracownika zapewnia firma zewnętrzna to musi on być przez tą firmę nadzorowany.

Taki pracownik sprzątający jest bardzo pomocny w pracy zarządcy nieruchomości. Zazwyczaj jest to ostatnia osoba opuszczająca wszystkie pomieszczenia. Może zatem np. zamknąć okna, zgłosić usterki, bądź wyłączyć urządzenia elektryczne aby zaoszczędzić energię.

Usługi sprzątania są często traktowane jak usługi „drugiej kategorii”, co ma odzwierciedlenie w budżetach przeznaczonych na takie usługi. Jest to jednak mylne przekonanie, gdyż to właśnie poziom czystości jest kluczowym elementem, który decyduje o zadowoleniu z użytkowania takiego obiektu. Czystość, to nie tylko jakość usług, ale również odpowiednio dobrana kadra.