Wymagania i międzynarodowe normy w sektorze usług utrzymania czystości

Firmy z branży profesjonalnego utrzymania czystości dbają o higieniczne warunki w szpitalach, bezpieczną produkcję żywności i napojów, zdrowe środowisko w środkach transportu publicznego, a także o czyste i przyjemne powierzchnie biurowe. W Europie standardy higieny są stosunkowo wysokie, lecz mimo tego poważnym zagrożeniem – i często jednym z priorytetów polityki zdrowotnej – są zjawiska chorobowe, takie jak epidemia wirusa Ebola, czy lokalne ogniska takich chorób, jak SARS, grypa H1N1, MRSA i listerioza.

Należy także pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na co dzień we wszelkiego rodzaju obiektach użyteczności publicznej w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się bakterii bytujących w żywności, takich jak Salmonella i E. coli.

Wszystkie powyższe oraz wiele innych chorób stanowią wyzwanie, z którym na co dzień zmagają się firmy świadczące usługi utrzymania czystości. Niektóre z nich opracowały rozwiązania stanowiące przykłady dobrych praktyk i innowacji.

Konkurencyjny rynek

Niektóre z firm z branży utrzymania czystości to duże, międzynarodowe koncerny, natomiast spora część rynku należy do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), co może wydawać się zaskakujące. Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Chemii Gospodarczej (A.I.S.E.) skupia ponad 900 firm z branży detergentów, zarówno z Europy, jak i z innych kontynentów. Ok. 440 członków stowarzyszenia świadczy profesjonalne usługi utrzymania czystości i higieny, a 85% z nich to właśnie MŚP.

Z drugiej strony, branżę jako całość trudno uznać za niewielką: jej roczna wartość w samej tylko Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii wyceniana jest na 6,6 mld euro.

Odpowiedź na specjalistyczne potrzeby

Firmy z sektora profesjonalnego utrzymania czystości i higieny zapewniają szeroki wachlarz produktów i usług skierowanych do klientów, których potrzeby są często bardzo specjalistyczne i zróżnicowane.

Przykładowo, usługi dla przemysłu spożywczego mogą obejmować zarówno zwykłe mycie podłóg i rąk, jak i czyszczenie dużych maszyn i zbiorników metodą clean-in-place. Utrzymania czystości i higieny wymagają zarówno obory i systemy udojowe, jak i zakłady spożywcze, w których wytwarza się towary trafiające do konsumentów. W branży używa się następujących typów środków dezynfekujących, tworzących portfolio produktów A.I.S.E.:

  • środki do higieny człowieka,
  • środki do higieny weterynaryjnej,
  • środki do utrzymania higieny w miejscach żywienia ludzi i zwierząt,
  • środki do higieny wody pitnej,
  • środki dezynfekujące i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego kontaktu z ludźmi i zwierzętami.

Różnorodność zastosowań i potrzeb, w tym higiena ludzi i zwierząt, nie są jedynymi wyzwaniami stojącymi przed branżą. Dodatkową trudnością jest konieczność przewidywania i reakcji na czynniki występujące lokalnie, takie jak twardość wody, a także dominujące w przemyśle tendencje do produkcji bardziej złożonych wyrobów spożywczych, tworzenia dłuższych łańcuchów dostaw i planowania metodą just-in-time.

Kolejnym sektorem, w którym napotykamy złożone wymagania, są profesjonalne usługi pralnicze. Świadczące je firmy piorą zarówno ręczniki, jak i bieliznę hotelową, gastronomiczną i szpitalną, a także duże elementy, takie jak maty, wykładziny i odzież ochronną.

Wszystkie omawiane sektory podlegają ścisłym regulacjom, zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego. Regulacje te stają się coraz bardziej restrykcyjne. Przykładowo, jednym z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej jest Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych. Określa ono ramy prawne służące podniesieniu poziomu ochrony zdrowia publicznego i środowiska naturalnego poprzez stworzenie w całej Europie zharmonizowanego ustawodawstwa dotyczącego produktów biobójczych.

Elastyczny model dystrybucji i sprzedaży

Zróżnicowanie klientów pod względem ich wielkości, działalności i struktury organizacyjnej stanowi szczególne wyzwanie i wymusza na branży utrzymania czystości działanie w sposób kreatywny i elastyczny – także w odniesieniu do modeli dystrybucji i sprzedaży. Niektórych klientów interesują jedynie środki czyszczące, natomiast inni poszukują kompletnej obsługi i rozwiązań dostosowanych do ich konkretnych potrzeb. Jeszcze inni potrzebują usług szkoleniowych i doradczych. Dodatkowym wyzwaniem jest to, że wiele zamówień w branży dokonywanych jest w trybie przetargowym.


Rozwiązania służące zrównoważonemu rozwojowi

Mnogość nietypowych wymagań sprawia, że branża jako całość jest sektorem niezwykle dynamicznym, często tworzącym innowacyjne rozwiązania wpływające na cały przemysł środków czystości.

Od profesjonalnych produktów czyszczących oczekuje się, że będą skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Produkty te muszą nie tylko skutecznie czyścić to, do czego są przeznaczone, ale także zapewniać maksymalną wydajność oraz niskie zużycie wody i energii. Muszą być również bezpieczne dla pracowników i ich otoczenia.

Dążenie do tworzenia bardziej zrównoważonych rozwiązań jest więc traktowane priorytetowo. Branża odnotowała znaczący postęp w tym zakresie w szczególności w trzech kluczowych obszarach:

  • Kontrolowane dozowanie: opracowanie skutecznych systemów dozujących jest szczególnie istotne, gdyż pozwala zoptymalizować ilość zużywanych środków czyszczących. Nowoczesne systemy dozujące są coraz powszechniejsze, zapewniając tym samym wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników poprzez ograniczenie bezpośredniego kontaktu z produktem. Jest to szczególnie istotne w zastosowaniach profesjonalnych.
  • Koncentraty: opracowanie coraz bardziej skoncentrowanych produktów umożliwiło osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie materiałów opakowaniowych i transportu.
  • Logistyka dostaw: profesjonalne firmy sprzątające coraz częściej dostarczają produkty w ilościach hurtowych (pełne zbiorniki) lub półhurtowych (pojemniki 1000 l). Stosowanie opakowań zwrotnych i wielokrotnego użytku pozwala na ograniczenie potencjalnego wpływu na środowisko.

Tak więc cała branża może wnieść cenny wkład w różnego rodzaju badania interdyscyplinarne nad takimi zagadnieniami, jak zużycie i wykorzystanie wody, oczyszczanie oraz zarządzanie, a także poszukiwanie bezwodnych systemów dezynfekujących.

Co więcej, już około 70 profesjonalnych firm sprzątających będących członkami A.I.S.E. przystąpiło do A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning, czyli dobrowolnej inicjatywy zachęcającej całą branżę do nieustannego doskonalenia stosowanych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta stanowi kompleksowy system zapewnienia jakości środowiskowej, promujący dobre praktyki w całej branży, obejmujący produkcję, projektowanie oraz stosowanie środków czystości.

Lider w dziedzinie komunikacji i szkolenia

W całej branży detergentów, a w szczególności w sektorze utrzymania czystości i higieny istotne znaczenie ma bezpieczeństwo produktów i skuteczna komunikacja. Dzieje się tak dlatego, że firmy z tego sektora dostarczają produkty o bardzo silnych właściwościach czyszczących i dezynfekujących, a także ze względu na różnorodność i nierzadko zindywidualizowany charakter oferowanych produktów i rozwiązań.

Firmy dostarczające profesjonalne produkty i usługi w zakresie utrzymania higieny są odpowiedzialne za dostarczenie klientom precyzyjnych i aktualnych informacji dotyczących bezpiecznego stosowania, które pozwolą użytkownikowi zapoznać się ze środkami ostrożności wymaganymi podczas stosowania i przechowywania produktu. Standardowym i wymaganym przez prawo dokumentem stosowanym w tym celu jest tzw. karta charakterystyki. Ponadto firmy często przekazują swoim klientom karty informacji o produktach (tzw. PIC), zawierające szczegółowe informacje o jego przeznaczeniu oraz dozowaniu w zależności od zastosowania.

Autor: Caroline Morgan, Valerie Sejourne, A.I.S.E.

Źródło: NR 1/2015 KWARTALNIKA „CHEMIA I BIZNES. RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ”