Jakość czystości w miejscach publicznych

Z badań przeprowadzonych przez Milward Brown wynika, iż 98% badanych Polaków uważa, że utrzymanie czystości w miejscach publicznych jest bardzo ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa. Na podstawie badań przeprowadzonych przez CBRE można wysnuć dodatkowy wniosek, iż owa czystość i bezpieczeństwo obok ceny i wygody to najważniejszy czynnik, który wpływa na zadowolenie klientów z zakupów w galeriach handlowych.

Podstawowymi czynnikami, które mają wpływ na jakość usług w miejscach publicznych są:

– profesjonalna, certyfikowana firma sprzątająca

– restrykcyjne normy i ich przestrzeganie

– właściwa organizacja pracy

– profesjonalne środki i sprzęt do utrzymania czystości

– wysokie standardy dostosowane do obiektu

„Wysoki poziom czystości w miejscach publicznych jest ważną kwestią społeczną – aż 98% Polaków zauważa istotny wpływ porządku na zdrowie i bezpieczeństwo powszechne. Kluczowe jest, żeby za tym równolegle szła świadomość społeczeństwa, że utrzymanie czystości w obiektach użyteczności publicznej – na stałym, wysokim poziomie – wymaga znajomości odpowiednich procedur i wykorzystania profesjonalnych środków czystości. Powierzenie obowiązków przeszkolonym i doświadczonym specjalistom w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa na stan sanitarny miejsc publicznych, a także budżet instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad nim. To także podstawowy gwarant bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości usług w tysiącach szpitali, centrach handlowych, restauracjach, hotelach czy placówkach administracji” – mówi Marek Kowalski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

Dariusz Mikołajczyk, prezes zarządu Hako Polska dodaje, że „Praca osób zatrudnionych przy utrzymaniu czystości w miejscach użyteczności publicznej wymaga przestrzegania najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa z jednoczesnym zastosowaniem wydajnych i profesjonalnych środków czystości. Jest to warunek konieczny przede wszystkim ze względu na skalę działalności i niemal nieustanną obecność ludzi w tego typu obiektach. W związku z tym to oczywiste, że większość zadań trzeba wykonywać w godzinach otwarcia placówek – często 24 godziny na dobę – bez dezorganizacji ich działania. Ścisłe respektowanie procedur staję się więc priorytetem, który zabezpiecza przed licznymi zagrożeniami. Odpowiednio prowadzone usługi czystościowe – z uwzględnieniem zasad BHP oraz w zgodzie z opracowanymi standardami – pozwalają wyeliminować m.in. ryzyko wypadków lub niebezpieczeństwo chorób i zakażeń. Powyższe cele można jednak osiągnąć tylko dzięki harmonizacji, standaryzacji i odpowiedniemu zwiększeniu wydajności prac porządkowych”.

Źródło: co wpływa na jakość czystości w miejscach publicznych